​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Hbo
 • Pabo
 • Po
Vakgebied
 • Duits
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Schoolbeleid
 • Taalbeleid
 • Vakintegratie
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Kennisbasis
Vakspecifiek thema
 • Taalverwerving
 • TTO
 • Vreemdetalendidactiek
 • Versterkt taalonderwijs
 • CLIL
 • Doeltaal-voertaal

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

4-2-2015
Loon, D. van, & Setz, W. (2012). Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto. Utrecht: Universiteit Utrecht.
​​​Dit rapport is bedoeld voor leerkrachten en schoolleiders in het basisonderwijs en onderzoekers die zich richten op Engels in het basisonderwijs. Het is een verslag van de ervaringen van dertien scholen (twaalf Engels, een Duits), die in de periode 2010-2012 intensieve vormen van vroeg vreemdetalenonderwijs (tot 15% van de lestijd) hebben ingevoerd. De vreemde taal wordt daarbij niet alleen geleerd en gebruikt tijdens de taalles, maar ook tijdens andere schoolse activiteiten. Dit kan binnen andere vakken of thema’s zijn, maar ook tijdens pauze- en kringmomenten. De auteurs hebben 28 lessen geobserveerd en interviews gehouden met directieleden, leerkrachten, ouders en leerlingen. De auteurs concluderen dat vrijwel alle betrokkenen enthousiast zijn over de uitgangspunten en de uitvoering van vvto. De meeste scholen besteden 1-3 uur per week aan vvto. Er is dus sprake van een intensievere vorm van vvto, maar in de meeste gevallen niet van 15%. De observaties laten zien dat zowel groeps- als vakleerkrachten in staat zijn om kwalitatief goed taalaanbod te realiseren, gericht op betekenis en interactie. Dit sluit ook aan bij het enthousiasme van leerkrachten, leerlingen en ouders in de interviews. De auteurs constateren dat scholen meer tijd nodig hebben om verder toe te groeien naar 15%. Ook buiten de taalles bezig zijn met de vreemde taal is een haalbare en aantrekkelijke vorm van taalonderwijs. Door te werken met de doeltaal tijdens andere schoolse activiteiten leren de leerlingen op een natuurlijke manier in een rijke leeromgeving. Zowel leerlingen als leerkrachten zijn erbij gebaat.