​​​
Sector
 • Pabo
 • Po
Vakgebied
 • Duits
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Taalbeleid
Vakspecifiek thema
 • Taalverwerving
 • TTO
 • Vreemdetalendidactiek

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

4-2-2015
Loon, D. van, & Setz, W. (2012). Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Dit rapport doet verslag van de ervaringen van dertien scholen (twaalf Engels, een Duits), die in de periode 2010-2012 in het basisonderwijs intensieve vormen van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto, tot 15% van de lestijd) hebben ingevoerd. De vreemde taal wordt daarbij niet alleen geleerd en gebruikt tijdens de taalles, maar ook tijdens andere schoolse activiteiten. De auteurs hebben 28 lessen geobserveerd en interviews gehouden met directieleden, leerkrachten, ouders en leerlingen. De auteurs concluderen dat vrijwel alle betrokkenen enthousiast zijn over de uitgangspunten en de uitvoering van vvto. De meeste scholen maken echter geen gebruik van de mogelijkheid 15% van de tijd les in een vreemde taal te geven. Scholen hebben meer tijd nodig om hiernaartoe te groeien.