​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Havo
 • Vwo
 • Wo
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Doelen
 • Referentiekader
Vakspecifiek thema
 • ERK

European Benchmarking Chinese Language (EBCL)

31-7-2018
SOAS, University of London. (2013). European Benchmarking Chinese Language (EBCL).

Op http://ebcl.eu.com staan alle documenten die ten grondslag liggen aan de koppeling van het Chinees aan het ERK A1 en A2-niveau: overzichten van can do-statements, lijsten met thema’s/topics, taalfuncties, karakters en vocabulaire voor schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid. De website is het resultaat van een ontwikkelproject in Europees verband, het EBCL-project (European Benchmarking Chinese Language). Dit project koppelt het leren, onderwijzen en beoordelen van het Chinees aan het ERK. Het wil de betrokkenen meer bewust maken van de linguïstische en socioculturele verschillen tussen Chinese en Europese talen. Het project wordt gefinancierd met steun van de Europese Commissie en gecoördineerd door SOAS (School of Oriental and African Studies).