​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Doelen
 • Inhouden
 • Referentiekader
 • Toetsing
Vakspecifiek thema
 • ERK

European Benchmarking Chinese Language (EBCL)

4-2-2015
SOAS, University of London. (2013). European Benchmarking Chinese Language (EBCL).
Op een speciale website (http://ebcl.eu.com) vindt men alle documenten die ten grondslag liggen aan de koppeling van het Chinees aan het A1 en A2-niveau: overzichten van can do-statements en in dat kader lijsten met thema’s/topics, taalfuncties, karakters en vocabulaire voor schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid. De website is een product van een ontwikkelproject in Europees verband, het EBCL-project (European Benchmarking Chinese Language). Dit project heeft tot doel het leren, onderwijzen en beoordelen van het Chinees te koppelen aan het ERK en wil daarmee ook zowel leerlingen als professionals meer bewust maken van de linguïstische verschillen tussen Chinese en Europese talen. Juist het ontbreken van dat bewustzijn vraagt om een  gemeenschappelijk platform waarop docenten van Chinese en andere (Europese) talen kunnen communiceren en ervaringen uitwisselen met betrekking tot het ERK. Als Chinees geïncorporeerd kan worden, op welke wijze dan gezien de enorme verschillen met de Europese talen, zowel in taalkundig opzicht als in sociocultureel opzicht? Het project wordt gefinancierd met steun van de Europese Commissie en gecoördineerd door SOAS (School of Oriental and African Studies). SOAS heeft een Centrum voor Chinese Studies en faciliteert interdisciplinair onderzoek, onderwijs, en andere activiteiten met betrekking tot China.