​​​
Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Referentiekader
Vakspecifiek thema
 • Europees Taalportfolio
 • ERK

European Language Portfolio

30-7-2018
Raad van Europa. (z.j.). European Language Portfolio.
Deze website van de Raad van Europa geeft informatie over het concept dat ten grondslag ligt aan het Europees taalportfolio. Verder biedt de site informatie over hoe men een eigen taalportfolio kan ontwikkelen, waarop men daarbij moet letten en hoe men dat eigen ontwerp kan registreren. Degene die hulp wil bij de invoering van een taalportfolio op school of in de klas kan ook op de site terecht. De site geeft aan wat de voordelen zijn van het werken met een taalportfolio en laat zien op welke wijze en met welke doeleinden het in andere Europese landen wordt gebruikt.