​​​
Sector
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 2
 • Dagbesteding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vso
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Gesprekken
 • Luistervaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Spreken
 • Taalverzorging
 • Woordenschat
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Inhouden
 • Leerlijn
 • Referentiekader
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

Europees Referentiekader voor Talen: Gebarentalen

4-2-2015
ATERK NGT. (2013). Europees Referentiekader voor Talen: Gebarentalen. Utrecht: Faculteit Educatie.
Voor mensen die gebarentaal willen leren, wordt het met dit document mogelijk om eenduidige leerdoelen te stellen, vorderingen goed te meten, een niveau te bepalen en uiteindelijk na te gaan in hoeverre de gestelde doelen bereikt worden. Aan het document, waarin de richtlijnen van het ERK zijn toegepast op het leren van gebarentalen als tweede taal en het meten van gebarentaalvaardigheden, kunnen ook algemeen geformuleerde eisen ontleend worden wat betreft het taalbeheersingsniveau dat professionals die met doven werken, moeten hebben. Het document is een product van een unieke samenwerking van instituten die werkzaam zijn op het gebied van de Nederlandse Gebarentaal.