​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Wo
 • Basisonderwijs
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
 • Literatuur
Leerplankundig thema
 • Meten en beheren van resultaten
 • Planningsinstrument
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Vaardigheden
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Europees Taalportfolio
 • Taalverwerving
 • Vaardigheidstoetsing
 • TTO
 • Vreemdetalendidactiek

Europees Taalportfolio

4-2-2015
Meijer, D. (2006). Europees Taalportfolio. Enschede: SLO.
Deze website is bedoeld voor leerlingen, docenten moderne vreemde talen en materiaalontwikkelaars, en tevens voor bedrijven en vervolgopleidingen. Het Europees Taalportfolio biedt de mogelijkheid leervorderingen bij te houden en biedt taken en opdrachten om taalvaardigheid te verbeteren. Na inloggen kan iedereen zijn/haar niveau inschatten en de leervorderingen zelfstandig bijhouden. Leerlingen kunnen zelf hun leeractiviteiten inplannen.
Contactpersoon