​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Engels
 • Frans
 • Duits
 • Spaans
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Vakintegratie
 • Betekenisvol leren
Vakspecifiek thema
 • CLIL
 • Vvto
 • Vreemdetalendidactiek
 • TTO
 • Taalverwerving
 • Doeltaal-voertaal

Exploring content teachers' knowledge of language pedagogy: a report on a small-scale research project in a Dutch CLIL context

4-2-2015
Koopman, G.J., Skeet, J., & Graaff, R. de. (2014). Exploring content teachers' knowledge of language pedagogy: a report on a small-scale research project in a Dutch CLIL context. The Language Learning Journal.
In Nederland, net als in andere Europese contexten, verzorgen niet-native gebruikers van de doeltaal zonder specifieke achtergrond wat het geven van vreemde talen betreft, CLIL.  Terwijl van CLIL-docenten die hun vak in een vreemde taal onderwijzen verwacht wordt in hun lessen vreemdetaalverwerving te ondersteunen, is er weinig bekend over hun kennis van taalpedagogiek. Dit artikel doet verslag van een kleinschalig onderzoeksproject in een Nederlandse CLIL-context, dat de praktische kennisbasis van ervaren vakdocenten verkent wat betreft hun (laten) handelen in de lessen in het kader van het leren van de doeltaal. De studie is gebaseerd op recent onderwijsonderzoek dat zich richt op kennis van de docent van leerprocessen. De studie neemt Long's (2009) methodologische principes (MP) voor effectief taalonderwijs als het referentiepunt voor het beschrijven van de kennis van de docenten over pedagogisch ondersteund taal leren in hun CLIL lessen.