​​​
Sector
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Curriculum
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Interculturele competentie
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

Fachverband Chinesisch e.V. (FcCH)

4-2-2015
Guder, A. (1984). Fachverband Chinesisch e.V. (FcCH). Geraadpleegd op 16 augustus 2013.
De website van het Fachverband Chinesisch e.V. (FaCh) is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met Chinees als schoolvak. De website is een forum voor informatie en uitwisseling van allerlei informatie rond het thema Chinees als vreemde taal. De vereniging is in 1984 opgericht om het onderwijs in het Mandarijn op alle niveaus in Duitsland te bevorderen. Zij informeert haar leden via nieuwsbrieven over allerlei actuele ontwikkelingen rondom het vak Chinees in de hele wereld en is verantwoordelijk voor de publicaties CHUN-Chinesischunterricht en Sinolinguistica. Andere activiteiten van het Fachverband zijn ondersteuning van interdisciplinair onderzoek naar integratie tussen Chinese taal en cultuur; bevordering van de invoering van het schoolvak Chinees; organisatie van interregionale studiedagen; stimuleren van ontwikkeling van leermateriaal.