​​​
Sector
  • Gymnasium bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Engels
Vakinhoud
  • Gesprekken voeren
  • Kijken en luisteren
  • Schrijven
  • Spreken
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VO-HO

Filling the gap. Voorbereidend wetenschappelijk Engels in de 2e fase

27-3-2018
SLO. (2008). Filling the Gap. Voorbereidend wetenschappelijk Engels in de 2e fase. Geraadpleegd op 30 juni 2014.
Het vwo is bij uitstek het schooltype dat leerlingen opleidt voor een vervolgopleiding in de wetenschap. Vwo staat immers voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Maar bereidt het vwo de leerlingen daar wel voldoende op voor? Eerstejaars studenten geven aan op het vwo vaak te weinig geoefend te hebben met het soort Engels dat ze in het wetenschappelijk onderwijs nodig hebben, het ''academic English''. Deze site geeft een aantal lesideeën waarmee het gat tussen vo-Engels en wo-Engels wellicht gedicht kan worden, onder het motto To fill the gap: Mind the gap! 

Contactpersoon