​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Duits
 • Engels
 • Frans
Vakinhoud
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
 • Gesprekken voeren
Leerplankundig thema
 • Differentiatie
 • Omgaan met verschillen
 • Talentontwikkeling
 • Vakdidactiek
 • Verrijken
 • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Versterkt taalonderwijs
 • Doeltaal-voertaal
 • Taalverwerving

Flankerend onderzoek LinQ-project 2006-2007. Versterking Frans en Duits in het primair en voortgezet onderwijs

4-2-2015

Tanner, R., & Graaff, R. de. (2007). Flankerend onderzoek LinQ-project 2006-2007. Versterking Frans en Duits in het primair en voortgezet onderwijs. Utrecht: IVLOS, Universiteit Utrecht.

Rapport over flankerend onderzoek uitgevoerd in het kader van het LinQ-project. Het doel van het onderzoek was om door middel van enquêtes en interviews na te gaan welke activiteiten docenten en leerlingen als leerzaam en motiverend ervaren en hoe zij het project waarderen. De resultaten laten o.a. zien dat docenten in zowel het vo als het po de inzet van taalassistenten in de klas het meest motiverend en leerzaam vinden. Leerlingen in het vo vinden dat ze van excursies naar het land van de doeltaal het meeste leren. Het rapport eindigt met een aantal aanbevelingen voor het invoeren van geïntensiveerd vreemdetalenonderwijs.