​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Landelijk beleid
 • Referentiekader
 • Toetsing en examens
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek

Foreign languages in Dutch secondary education

18-2-2015
Els, T. van, & Tuin, D. (2010). Foreign languages in Dutch secondary education. In U. Ammon, J. Darquennes, & S. Wright, Sociolinguistica. Band 24, (pp. 101-119). Berlin: De Gruyter.
ISBN

ISBN-13 9783110223330

Dit boekwerk beschrijft de situatie van vreemde talen op de scholen in 13 lidstaten van de EU. De Nederlandse bijdrage gaat in op (de geschiedenis van) het vreemdetalenonderwijs in het voortgezet onderwijs.  Gefocust wordt op vragen als welke vreemde talen nu onderwezen worden, hoe ze worden onderwezen, wie bepaalt welke talen worden onderwezen, wat de positie van de afzonderlijke talen is en hoe beheersing van een vreemde taal getest en geëxamineerd wordt. De bijdrage besluit met de betekenis die het ERK voor het Nederlandse vreemdetalenonderwijs kan hebben.