​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Landelijk beleid
 • Referentiekader
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek

Foreign languages in Dutch secondary education

11-4-2018
Els, T. van, & Tuin, D. (2010). Foreign languages in Dutch secondary education. In U. Ammon, J. Darquennes, & S. Wright, Sociolinguistica. Band 24, (pp. 101-119). Berlin: De Gruyter.

Wilt u meer weten over de vreemde talen in 13 lidstaten van de EU?

In dit boek kunt u meer lezen over de Nederlandse bijdrage. Het gaat in op (de geschiedenis van) het vreemdetalenonderwijs in het voortgezet onderwijs.  De focus ligt op vragen als welke vreemde talen nu onderwezen worden, hoe ze worden onderwezen, wie bepaalt welke talen worden onderwezen, wat de positie van de afzonderlijke talen is en hoe beheersing van een vreemde taal getest en geëxamineerd wordt. De bijdrage besluit met de betekenis die het ERK voor het Nederlandse vreemdetalenonderwijs kan hebben.