​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Doelen
 • Referentiekader
 • Beleid
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Toetsing
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

Fostering Self-Regulated Learning Through the European Language Portfolio: An Embedded Mixed Methods Study

18-2-2015
Ziegler, N.A. (2014). Fostering Self-Regulated Learning Through the European Language Portfolio: An Embedded Mixed Methods Study. The Modern Language Journal, Volume 98, 921-936.
Dit artikel doet verslag van een Duits onderzoek naar de effecten van het gebruik van het Europees taalportfolio  (ETP). Uit een studie onder 575 leerlingen, 19 docenten en  6 scholen, waarvan ook semigestructureerde interviews deel uit maakten blijkt, dat het ETP aan de verwachtingen voldoet die men er als leer- en hulpmiddel in de mvt-lessen van heeft. Ook blijkt uit het onderzoek dat de effecten van het ETP als instrument om te bevorderen (zelf) doelen te stellen, om de route ter verwezenlijking van die doelen te monitoren en de resultaten te documenteren toenemen naarmate men het ETP frequenter gebruikt.