​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • Speciaal basisonderwijs
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Docentenhandleiding
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Handreiking
 • Leraarmateriaal
 • Professionalisering
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Interculturele competentie
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

Framework of reference for intercultural communicative competence (ICC)

5-2-2015
European Centre for Modern Languages, & ICCinTE projectgroep. (z.j.). Framework of reference for intercultural communicative competence (ICC). Geraadpleegd op 21 augustus 2014.
Het primaire doel van tweede en vreemdetaalverwerving is dat leerlingen leren communiceren met mensen met verschillende taalkundige en culturele achtergronden in een multiculturele wereld. De focus bij het leren van een vreemde taal ligt nog steeds, voor een groot deel, op de ontwikkeling van grammaticale en lexicale competentie. Deze competenties alleen zijn echter niet voldoende om non-native sprekers van een vreemde taal te socialiseren, in die taal te laten onderhandelen of vrienden te maken in de vreemde taal. Er moet daarom meer aandacht komen voor de culturele dimensie. Maar wat is precies deze culturele dimensie? Hoe kunnen we interculturele competentie definiëren en ontwikkelen? Wat zijn de materialen die het beste kunnen helpen de interculturele competentie in lerarenopleidingen en bij leraren te ontwikkelen? En ten slotte, hoe is na te gaan of cursussen of workshops op dit gebeid het gewenste resultaat laten zien? Het doel van deze handleiding is met praktische ideeën en voorbeelden antwoorden op deze vragen te geven en training van interculturele communicatie te integreren in opleiding en professionaliseringsaanbod. Het grootste deel van de materialen kan worden gevonden op een begeleidende cd-rom.
Contactpersoon
Excuses voor het ongemak, maar er is een fout opgetreden in dit onderdeel.