​​​
Sector
 • Mbo
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
 • Frans
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Spreken
 • Schrijven
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Curriculum
 • Curriculummonitoring & -evaluatie

Frans in het mbo

5-2-2015
Claessen, F. (2012). Frans in het mbo. Geraadpleegd op 18 december 2012, van
 
Dit artikel is van belang voor docenten Frans vmbo en mbo en hun schoolleiders. Het is het verslag van een onderzoek naar aanleiding van de vraag vanuit vmbo’s hoe relevant Frans is voor een mbo-studie. De indruk bestaat dat het vak Frans in het mbo steeds meer terrein verliest. Het blijkt dat er geen instanties zijn die antwoord hebben op de vraag hoeveel Frans er nog aangeboden wordt in het mbo. Vandaar dit onderzoek, dat antwoord geeft op de vraag wat er gebeurt met de leerlingen die een vmbo-examen Frans doen. In 2010 was dat 12,16 % van het totaal (bron: Cito). Als deze leerlingen naar het vmbo gaan, blijkt minder dan 1 % van hen nog iets met dat vak te doen in een beroepsopleiding. Kenniscentra en ROC’s motiveren hun aanbod van vreemde talen met de wet van vraag en aanbod: ‘als het niet gevraagd wordt, hoeft het ook niet te worden aangeboden’. De auteur pleit, wijzend op de Nederlandse handelsbelangen, voor een volwaardige positie van Frans in het mbo.
Contactpersoon