​​​
Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Vreemdetalendidactiek
 • Taalverwerving
 • Interculturele competentie

Global Trends in Language Learning in the 21st Century

31-7-2018
Eaton, S.E. (2010). Global Trends in Language Learning in the 21st Century. Calgary: Onate Press.

Deze publicatie identificeert trends in het hedendaagse talenonderwijs. Het vreemdetalenonderwijs nu verschilt enorm van dat van het midden tot het einde van de 20e eeuw. De focus van het taalonderwijs in de eenentwintigste eeuw ligt niet langer op grammatica, memoriseren en uit het hoofd leren, maar op taal en kennis van cultuur als middel om te communiceren, waarbij door de technologische ontwikkelingen geografische en fysieke grenzen er niet meer toe doen. Met de meta-analyse in deze publicatie wil de auteur discussie losmaken en reflectie bevorderen.