​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Mbo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • ICT
 • Gebruik van (ict-)hulpmiddelen
 • Betekenisvol leren
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Competentiegericht onderwijs
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Vreemdetalendidactiek
 • Taalverwerving
 • Interculturele competentie

Global Trends in Language Learning in the 21st Century

5-2-2015
Eaton, S.E. (2010). Global Trends in Language Learning in the 21st Century. Calgary: Onate Press.
Deze publicatie, bedoeld voor talendocenten, beleidsmakers, onderzoekers en makers van lesmateriaal, benoemt de trends in het hedendaagse talenonderwijs. De auteur analyseert de verschuiving die het mvt-onderwijs heeft doorgemaakt tussen het midden en einde van de twintigste eeuw ('Wat is uit') en nu ('Wat is in'). Met de meta-analyse in deze publicatie wil de auteur discussie losmaken en reflectie bevorderen. 'In' is bijvoorbeeld: geïndividualiseerd, gedifferentieerd, leerlinggestuurd onderwijs en het koppelen van taalverwerving aan leiderschap. 'Uit' is onder andere het gebruik van een talenlab en zeggen dat het leren van talen eenvoudig is. De auteur concludeert dat de klemtoon van het 21ste-eeuwse taalonderwijs niet meer ligt op grammatica en stampwerk, maar meer op het aanwenden van taal- en cultuurkennis in de communicatie en contact leggen met anderen in de hele wereld.