​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Taalbeleid
Vakspecifiek thema
 • Interculturele competentie
 • Integratie taal en cultuur

Guide for the Development of Language Education Policies in Europe: from Linguistic Diversity to Plurilingual Education

18-2-2015
Council of Europe. (2003). Guide for the Development of Language Education Policies in Europe: from Linguistic Diversity to Plurilingual Education. Strasbourg: Council of Europe, Language Policies.
De gids ambieert een instrument te zijn dat als referentiekader kan dienen bij het opzetten of herzien van het taalonderwijs in de lidstaten. De gids wil eraan bijdragen het denken van de lidstaten te vernieuwen over het taalonderwijsbeleid dat zij voeren, afzonderlijk en gezamenlijk. De gids is geschreven voor beleidsmakers en-beslissers. Taalonderwijsbeleid moet zorgvuldig en doordacht tot stand komen en niet de som zijn van ad hoc-besluiten. Een van de centrale uitgangspunten van het document is dat beleid moet worden gebaseerd op meertaligheid als een waarde en een competentie.