​​​
Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
  • Gesprekken voeren
  • Lezen
  • Kijken en luisteren
  • Schrijven
  • Spreken
Leerplankundig thema
  • Gebruik van (ict-)hulpmiddelen
  • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Vreemdetalendidactiek

Handboek Studiehuis Basisvorming. Ict voor het vreemdetalenonderwijs

27-3-2018
Westhoff, G.J. (n.d.). Handboek Studiehuis Basisvorming. Ict voor het vreemdetalenonderwijs. Alphen aan den Rijn: Kluwer.

Gerard Westhoff bespreekt in zijn bijdrage aan het handboek acht mogelijke computertoepassingen voor het vreemdetalenonderwijs. Hij vraagt zich af wat de computer voor het onderwijs kan betekenen als inputverschaffer, communicatiemedium, inputbewerker, hulp bij het schrijven van teksten, informatiebron, correctieinstrument, oefeninstrument en als toetshulp. Westhoff beschrijft de mogelijkheden, werpt een kritische blik op deze mogelijkheden aan de hand van 'een schijf van vijf' voor het taalverwervingsproces en verwijst naar bruikbare programmatuur.