​​​
Sector
 • Vo
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Mbo
 • Pabo
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • ICT
 • Gebruik van (ict-)hulpmiddelen
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Vreemdetalendidactiek
 • Taalverwerving

Handboek Studiehuis Basisvorming. Ict voor het vreemdetalenonderwijs

18-2-2015
Westhoff, G.J. (n.d.). Handboek Studiehuis Basisvorming. Ict voor het vreemdetalenonderwijs. Alphen aan den Rijn: Kluwer.
ISBN

90 6501 1390

Voor docenten mvt die willen weten welke bijdrage ict aan hun lessen zou kunnen geven, bespreekt Gerard Westhoff acht mogelijke computertoepassingen voor het vreemdetalenonderwijs. Hij vraagt zich af wat de computer kan betekenen als inputverschaffer, communicatiemedium, inputbewerker, hulp bij het schrijven van teksten, informatiebron, correctie-instrument, oefeninstrument en toetshulp. De conclusie van de auteur is dat de meerwaarde van ict vooral ligt in het gebruik van gewone, niet speciaal voor het onderwijs ontwikkelde applicaties als internet, tekstverwerkers, spellingcheckers, enzovoort. Juist de speciaal voor het onderwijs ontwikkelde, educatieve software levert naar verhouding het minst op. Erg veel meerwaarde lijkt de computer te hebben als inputverschaffer en als communicatiemedium. Ook is te zien dat op het gebied van strategisch handelen het nodige nog moet worden ontwikkeld. Door het ontwikkelen van prototypen en voorbeelden van 'leerzame' taken en oefenvormen en een handzaam systeem van beoordelingscriteria daarvoor, zou de potentiële meerwaarde van de meeste functies ten slotte nog aanmerkelijk kunnen winnen.