​​​
Sector
 • Mbo
Vakgebied
 • Engels
 • Duits
 • Frans
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
 • Doelen
 • Referentieniveaus
 • Toetsing en examens
 • Vaardigheden
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek

Handreiking Referentiekader Moderne Vreemde Talen in het mbo

18-2-2015
Driessen, M., van Kleef, A., & Kleunen, E. van. (2012). Handreiking Referentiekader Moderne Vreemde Talen in het mbo. Ede/'s Hertogenbosch: Steunpunt Taal en Rekenen mbo/CINOP.
In deze handreiking, bedoeld voor docenten moderne vreemde talen in het mbo, worden de competentieniveaus van A1 tot en met B2 beschreven. (Het niveau C1 is niet opgenomen in het Referentiekader MVT in het mbo omdat het in geen enkele mbo-opleiding vereist is. Voor de volledigheid is dit niveau wel in deze handreiking opgenomen.) De handreiking is een beknopte samenvatting van het ERK voor het mbo en sluit aan bij het Referentiekader taal en rekenen voor het mbo. De publicatie vervangt het Raamwerk moderne vreemde talen in het secundair beroepsonderwijs, dat inmiddels verouderd is, en is afgeleid van de publicatie Taalprofielen. Naast de beschrijving van de ERK-niveaus is er informatie te vinden over wat studenten moeten kunnen in het mbo, eisen aan MVT in het kwalificatiedossier, de vormgeving van het MVT-onderwijs in het mbo en beoordeling en examinering.