​​​
Sector
 • Vmbo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Vakdidactiek
 • Taakgericht onderwijs
 • ICT
Vakspecifiek thema
 • Vreemdetalendidactiek
 • Taalverwerving
 • ERK

Handreiking TalenQuests in het vmbo. Taakgericht werken op A1 en A2 niveau

31-7-2018
Beckers, C., Pennewaard, L., & Perry, G. (2008). Handreiking TalenQuests in het vmbo. Taakgericht werken op A1 en A2 niveau. Enschede: SLO.
Deze handreiking is bedoeld voor docenten moderne vreemde talen in het vmbo en biedt ondersteuning bij het inzetten van TalenQuests. In de handreiking vmbo voor de moderne vreemde talen wordt ingegaan op het ERK en de niveaus die daarin onderscheiden worden. Ook worden suggesties gegeven voor activiteiten die docenten kunnen aanbieden om hun leerlingen op het gewenste niveau te brengen. Dit boekje over TalenQuests in het vmbo vormt hierop een aanvulling en gaat met name in op de vraag hoe TalenQuests ingezet kunnen worden in het onderwijs, hoe u TalenQuests van uzelf of van anderen kunt evalueren en bevat vooral veel praktische tips voor docenten die zelf TalenQuests willen ontwikkelen.