​​​
Sector
 • Vmbo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Gymnasium onderbouw
Vakgebied
 • Duits
 • Engels
 • Frans
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Kerndoelen
 • Referentieniveaus
Vakspecifiek thema
 • ERK

Handreiking nieuwe onderbouw moderne vreemde talen

31-7-2018
Trimbos, B., e.a. (2006). Handreiking nieuwe onderbouw moderne vreemde talen. Enschede: SLO.

Deze publicatie, bedoeld voor docenten onderbouw moderne vreemde talen, geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Op welk niveau van het ERK/Taalprofielen zouden leerlingen van verschillende schoolsoorten zich moeten bevinden aan het einde van de onderbouw voor Frans, Duits en Engels?
 • Wat is het minimumniveau dat leerlingen van de verschillende schoolsoorten voor Frans, Duits en Engels zouden moeten halen in termen van het ERK aan het einde van de onderbouw met het oog op het eindexamen?'

De publicatie presenteert voor de onderscheiden talen  in de onderbouw van het vo streefniveaus. Ook zijn er voorbeelden van prestaties op verschillende niveaus voor Duits, Engels en Frans in opgenomen en wordt ingegaan op enige didactische aspecten.