​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Duits
 • Engels
 • Frans
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Kerndoelen
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Toetsing
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek

Handreiking nieuwe onderbouw moderne vreemde talen

18-2-2015
Trimbos, B., e.a. (2006). Handreiking nieuwe onderbouw moderne vreemde talen. Enschede: SLO.
Deze publicatie, bedoeld voor docenten onderbouw moderne vreemde talen, geeft antwoord op de volgende vragen: ‘Op welk niveau van het ERK/taalprofielen zouden leerlingen van verschillende schoolsoorten zich moeten bevinden aan het einde van de onderbouw voor Frans, Duits en Engels? Wat is het minimumniveau dat leerlingen van de verschillende schoolsoorten voor Frans, Duits en Engels zouden moeten halen in termen van het ERK aan het einde van de onderbouw, in relatie tot de weg naar het eindexamen?’ De publicatie presenteert streefniveaus voor de moderne vreemde talen in de onderbouw van de verschillende schooltypes in het voortgezet onderwijs. Hierbij worden voorbeelden gegeven van prestaties op verschillende niveaus voor Duits, Engels en Frans. Ook wordt ingegaan op didactische aspecten.