​​​
Sector
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Examens
 • Toetsing
 • Eindtermen
 • Schoolexamen
 • Toetsing en examens
 • PTA
Vakspecifiek thema
 • ERK

Handreiking schoolexamens MVT vmbo. Handreiking schoolexamens

18-2-2015
Hebing, S. (2007). Handreiking schoolexamens MVT vmbo. Handreiking schoolexamens. Enschede: SLO.
Deze handreiking is bedoeld voor docenten moderne vreemde talen in het vmbo en bevat suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen. Het document is een instrument om inzicht te krijgen in de competentieniveaus van taalvaardigheid die de leerling aan het eind van zijn traject dient te beheersen en wat deze concreet betekenen, en welke kenmerken van producten en prestaties in een vreemde taal bij een bepaald taalbeheersingsniveau horen en welke opgaven het competentieniveau van de leerling zichtbaar kunnen maken. De eindtermen voor het schoolexamen worden uitgelegd en toegelicht. Er worden suggesties gedaan voor weging van de verschillende toetsen. Als bijlagen een geglobaliseerd examenprogramma MVT voor vmbo, voorbeelden van gespreks-vaardigheden op niveau A1, A2 en B1 en voorbeelden van schrijfvaardigheid op niveau A1 en A2.