​​​
Sector
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Spreken
 • Schrijven
Leerplankundig thema
 • Examens
 • Toetsing
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • ICT
 • Taakgericht onderwijs
 • Examenprogramma
 • Toetsing en examens
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek

Handreiking schoolexamens MVT vmbo. Het ontwikkelen van opdrachten

18-2-2015
Kleunen, E. van, & Trimbos, B. (2008). Handreiking schoolexamens MVT vmbo. Het ontwikkelen van opdrachten. Enschede: SLO.
Deze handreiking is bedoeld voor docenten moderne vreemde talen in het vmbo en biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van opdrachten voor de schoolexamens moderne vreemde talen in het vmbo. De handreiking maakt duidelijk hoe het Europees Referentiekader (ERK) hierbij behulpzaam kan zijn. Na een uiteenzetting over de ontwerpprincipes wordt een format voor het ontwerpen van opdrachten beschreven, voorzien van een uitgewerkt voorbeeld. Ook bevat de handreiking praktische tips voor opdrachten en beoordelen. In een bijlage het geglobaliseerd examenprogramma.