​​​
Sector
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
 • Arabisch
 • Italiaans
 • Russisch
 • Turks
 • Spaans
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
 • Literatuur
Leerplankundig thema
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • PTA
 • Schoolexamen
 • Toetsing en examens
 • Vakdidactiek
 • Meten en beheren van resultaten
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Europees Taalportfolio
 • Vreemdetalendidactiek

Handreiking schoolexamens moderne vreemde talen elementair havo/vwo

18-2-2015
Fasoglio, D., Meijer, D., & Trimbos, B. (2007). Handreiking schoolexamens moderne vreemde talen elementair havo/vwo. Enschede: SLO.
Deze handreiking is bedoeld voor docenten moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs en bevat suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen. Ze beschrijft de overeenkomsten en verschillen tussen het havo- en het vwo-programma en de verdeling van de leerstof over het centraal examen en het schoolexamen. De eindtermen voor het schoolexamen worden uitgelegd en toegelicht. Er worden suggesties gedaan voor weging van de verschillende toetsen. Als bijlage is een vergelijking opgenomen van de niveauomschrijvingen van de eindexamenprogramma’s met de niveaus van het Europees Referentiekader en een overzicht van de tekstkenmerken van de ERK-niveaus.