​​​
Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
 • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
 • Arabisch
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
 • Literatuur
Leerplankundig thema
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • PTA

Handreiking schoolexamens moderne vreemde talen havo/vwo. Arabisch, Turks

30-7-2018
Fasoglio, D., Meijer, D., & Trimbos, B. (2007). Handreiking schoolexamens moderne vreemde talen havo/vwo. Arabisch, Turks. Enschede: SLO.

Deze handreiking bevat suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen. De publicatie geeft inzicht in:

 • de competentieniveaus van taalvaardigheid die de leerling aan het eind van havo of vwo dient te beheersen;
 • wat deze niveaus concreet betekenen;
 • welke prestaties in een vreemde taal bij een bepaald taalbeheersingsniveau horen;
 • wat voor soort opgaven het competentieniveau van de leerling zichtbaar kunnen maken;
 • een aantal voorbeeldopgaven in het Arabisch en Turks.