​​​
Sector
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
 • Arabisch
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
 • Literatuur
Leerplankundig thema
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • PTA
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Toetsing en examens
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Taakgericht onderwijs
 • Schoolexamen
 • Meten en beheren van resultaten
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Europees Taalportfolio
 • Vreemdetalendidactiek
 • Literatuuronderwijs

Handreiking schoolexamens moderne vreemde talen havo/vwo. Arabisch, Turks

18-2-2015
Fasoglio, D., Meijer, D., & Trimbos, B. (2007). Handreiking schoolexamens moderne vreemde talen havo/vwo. Arabisch, Turks. Enschede: SLO.
Deze handreiking is bedoeld voor docenten moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs en bevat suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen. Het document is een instrument om inzicht te krijgen in de competentieniveaus van taalvaardigheid die de leerling aan het eind van zijn traject dient te beheersen en wat deze concreet betekenen, en welke kenmerken van producten en prestaties in een vreemde taal bij een bepaald taalbeheersingsniveau horen en welke opgaven het competentieniveau van de leerling zichtbaar kunnen maken. De handreiking beschrijft de overeenkomsten en verschillen tussen het havo- en het vwo-programma en de verdeling van de leerstof over het centraal examen en het schoolexamen. De eindtermen voor het schoolexamen worden uitgelegd en toegelicht. Er worden suggesties gedaan voor weging van de verschillende toetsen. Om het verhaal zo duidelijk en concreet mogelijk te maken is deze handreiking voorzien van een aantal voorbeelden van opgaven in het Arabisch en Turks.