​​​
Sector
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
 • Duits
 • Engels
 • Frans
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
 • Literatuur
Leerplankundig thema
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • PTA
 • Toetsing
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Taakgericht onderwijs
 • Toetsing en examens
 • Vakdidactiek
 • Meten en beheren van resultaten
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Europees Taalportfolio
 • Literatuuronderwijs
 • Vreemdetalendidactiek

Handreiking schoolexamens moderne vreemde talen havo/vwo. Duits, Engels, Frans

Meijer, D., & Fasoglio, D. (2007) Handreiking moderne vreemde talen havo/vwo. Duits, Engels, Frans. Enschede: SLO.
Deze handreiking is bedoeld voor docenten moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs en bevat suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen. Het document is een instrument om inzicht te krijgen in de competentieniveaus van taalvaardigheid die de leerling aan het eind van zijn traject dient te beheersen en wat deze concreet betekenen, en welke kenmerken van producten en prestaties in een vreemde taal bij een bepaald taalbeheersingsniveau horen en welke opgaven het competentieniveau van de leerling zichtbaar kunnen maken. De handreiking beschrijft de overeenkomsten en verschillen tussen het havo- en het vwo-programma en de verdeling van de leerstof over het centraal examen en het schoolexamen. De eindtermen voor het schoolexamen worden uitgelegd en toegelicht. Er worden suggesties gedaan voor weging van de verschillende toetsen. Als bijlage is een vergelijking opgenomen van de niveauomschrijvingen van de eindexamenprogramma’s met de niveaus van het Europees Referentiekader en een overzicht van de tekstkenmerken van de ERK-niveaus.