​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Praktijkonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • ICT
 • Curriculum
 • Leermiddelen
 • Leermiddelen en ICT
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Vreemdetalendidactiek
 • Taalverwerving

Handreikingen voor het ontwerpen van een TalenQuest

18-2-2015
Westhoff, G.J. (2002). Handreikingen voor het ontwerpen van een TalenQuest. Enschede: SLO.
Talenquests zijn WebQuests die speciaal zijn ontworpen voor het leren van vreemde talen. Deze handreiking biedt hulp bij het maken van talenquests waarbij ICT een rol speelt volgens de schijf van vijf (revisited).