​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Praktijkonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Wo
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Taalbeleid
 • Verrijken
 • Verdiepen
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Doeltaal-voertaal
 • ERK
 • Versterkt taalonderwijs
 • Vreemdetalendidactiek
 • Taalverwerving

Het ERK in het voortgezet onderwijs. Onderzoek naar ontwikkelingen, gebruik en behoeften

12-3-2015
Graaff, R. de, Moonen, M., Corda, A., Stoutjesdijk, E., & Smit, B. (2011). Het ERK in het voortgezet onderwijs. Onderzoek naar ontwikkelingen, gebruik en behoeften. Utrecht: Universiteit Utrecht.
Deze publicatie is relevant voor iedereen die zich bezighoudt met moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijswijs. Het is een rapport van een onderzoek naar het ERK in het voortgezet onderwijs, uitgevoerd in 2010 en 2011. Docenten, lerarenopleiders, schoolmanagers en uitgevers van lesmateriaal is gevraagd naar hun kennis over en ervaringen met het ERK. In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de volgende hoofdvragen: in hoeverre kennen de doelgroepen het ERK en onderkennen ze de potentiële waarde ervan voor het talenonderwijs en hun eigen werkpraktijk; welke maatregelen helpen de onderscheiden doelgroepen om het ERK meer/beter in hun onderwijs- en werkpraktijk te gebruiken? Er blijkt vooral behoefte te zijn aan nascholing en ondersteuning bij toetsing en beoordeling, goede materialen en schoolbrede invoering.