​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Mbo
 • Praktijkonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Wo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Hbo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Vaardigheden
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK

Het ERK-spel. Een bordspel om vertrouwd te raken met de descriptoren van de ERK-niveaus

18-2-2015
Trimbos, B. (2007). Het ERK-spel. Een bordspel om vertrouwd te raken met de descriptoren van de ERK-niveaus. Enschede: SLO.
Het ERK-spel is bedoeld voor docenten moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs. SLO heeft dit spel ontwikkeld opdat zij vertrouwd raken met de verschillende niveaus van het Europees Referentiekader talen. Het spel geeft inzicht in hoe het ERK is opgebouwd en welke beschrijvingen bij de verschillende niveaus horen. Naast de digitale verise (op www.erk.nl/docent) is er ook een papieren variant. Het spel werkt met ‘vaardighedenkaartjes’ die op het juiste referentieniveau moeten worden gelegd.