​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Taakgericht onderwijs
 • Vakdidactiek
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

Het Europees Referentiekader en taakgericht taal leren. Hoe wERKt het?

18-2-2015
Verheggen, K. (2010). Het Europees Referentiekader en taakgericht taal leren. Hoe wERKt het? Utrecht: APS.
Dit rapport is bedoeld voor docenten moderne vreemde talen, teamcoördinatoren en schoolleiders en beschrijft verschillende praktische toepassingen voor taakgericht taalleren. Veel aandacht gaat uit naar taakgericht taalleren binnen het raamwerk van het Europees Referentiekader (ERK). Het rapport is ingedeeld in twee hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is een handreiking aan docenten ter verdieping in het onderwerp: taakgericht taalleren en het ERK. In dit hoofdstuk worden aparte paragrafen gewijd aan: twee verschillende opvattingen over taalleren (Focus on Form; Focus on FormS), drie verschillende vormen van mvt-onderwijs die uit de bovengenoemde twee verschillen voortvloeien, het doel en de inhoud van het ERK, praktische bestaande vormen van taakgericht taalleren zoals Tabasco-taken en leerarrangementen. De laatste paragrafen richten zich op de vragen: hoe werk je met het ERK in een taakgerichte setting, hoe implementeer je het in de school, hoe betrek je de leerlingen bij taakgericht taalleren binnen het ERK? Het tweede hoofdstuk richt zich op de waarde van taakgericht taalleren en het ERK als geheel voor de school.