​​​
Sector
  • Havo
  • Vwo
Vakgebied
  • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
  • Literatuur
Leerplankundig thema
  • Leerlijn
Vakspecifiek thema
  • Literatuuronderwijs

Het oog van de meester

31-7-2018
Witte, T. (2008). Het oog van de meester. Delft: Eburon.
Deze publicatie is in eerste instantie bedoeld voor docenten Nederlands in het voortgezet onderwijs, maar is ook van belang voor docenten moderne vreemde talen en literatuurwetenschappers. Het proefschrift is een instrument dat niet alleen beschrijft hoe het literaire ontwikkelingsproces bij adolescenten verloopt en welke fasen daarin kunnen worden onderscheiden, maar biedt tevens een didactisch model waarmee docenten kunnen bepalen welke boeken en opdrachten voor een bepaald niveau geschikt zijn. Hoewel oorspronkelijk ontwikkeld voor het lezen van literatuur in de moedertaal, leent het model van Witte zich ook voor de ontwikkeling van een leerlijn literatuur in de vreemde taal voor de tweede fase.
Contactpersoon