​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Fries
 • Nederlands
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Spreken
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Gesprekken
 • Leesvaardigheid
 • Luistervaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
Leerplankundig thema
 • Toetsing
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Vaardigheden
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Europees Taalportfolio
 • Vreemdetalendidactiek

Hoe beoordeel je taalprestaties van leerlingen en hoe formuleer je opdrachten in relatie tot het ERK?

18-2-2015
Meestringa, T., & Kleunen, E. van. (2008). Hoe beoordeel je taalprestaties van leerlingen en hoe formuleer je opdrachten in relatie tot het ERK? Enschede: SLO.
Deze publicatie is bedoeld voor docenten en ontwikkelaars moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs. Werken met het Europees Taalportfolio en het Europees Referentiekader roept de vraag op hoe leerlingen kunnen laten zien dat zij werkelijk (kunnen) presteren op een bepaald niveau, en hoe docenten hen kunnen uitdagen dat te doen door ze opdrachten te geven, die taalgedrag op het beoogde niveau uitlokken. Deze brochure bevat aanwijzingen voor docenten en ontwikkelaars voor het beoordelen van leerlingprestaties en het formuleren van opdrachten in relatie tot de niveaus en de taalgebruikswijzen die het ERK onderscheidt. Uitgangspunt zijn realistische situaties waarin de leerling laat zien wat hij kan doen in een taal.