​​​
Sector
 • Praktijkonderwijs
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Spreken
 • Schrijven
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Leermiddelen
 • Vakdidactiek
 • Inhouden
 • Doorlopende leerlijnen
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek

I love English. Een inhoudsvoorstel voor Engels in het Praktijkonderwijs

18-2-2015
Halfwerk, E., Berlet, I., Kleunen, E. van, & Trimbos, B. (2005). I love English. Een inhoudsvoorstel voor Engels in het Praktijkonderwijs. Enschede: SLO.
Deze publicatie is bedoeld voor docenten Engels in het praktijkonderwijs en biedt een onderbouwd voorstel voor de vormgeving van Engels in het praktijkonderwijs. Door het niet-verplichte karakter van het vak kan uiteindelijk elke PrO-school zelf bepalen of en hoe intensief de Engelse taal wordt aangeboden. Het gepresenteerde inhoudsvoorstel heeft dan ook op geen enkele manier een 'verplichtend' karakter. Het is niet meer en niet minder dan een op het Praktijkonderwijs toegesneden kader voor het onderwijs in de Engelse taal. Het is bedoeld als instrument waarmee de scholen of afdelingen voor Praktijkonderwijs eigen keuzes kunnen maken. De volgende vragen worden beantwoord: welke competenties en welke inhouden zouden aan bod moeten komen en waarom, en op welke manieren kunnen deze het beste didactisch worden vormgegeven? Het inhoudsvoorstel is inmiddels uitgewerkt in kant-en-klaar lesmateriaal als deel van het pakket PrOmotie, te bestellen bij Edu 'Actief.