​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Praktijkonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Wo
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • ICT
 • Gebruik van (ict-)hulpmiddelen
 • Leermiddelen en ICT
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Vreemdetalendidactiek
 • Taalverwerving

ICT pioniers in het talenonderwijs

18-2-2015
Corda, A., & Daniëls, J. (2006). ICT pioniers in het talenonderwijs. Enschede: SLO/Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen.
Deze publicatie is bedoeld voor talendocenten. Het is het verslag van de werkconferentie ICT-pioniers in het talenonderwijs (Arnhem, 25-26 november 2005), bedoeld om talendocenten een bruikbaar overzicht te geven van verschillende toepassingen op ICT-gebied (met verwijzingen naar websites).