​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Pabo
 • Hbo
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Wo
 • Vo
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Mbo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
 • Italiaans
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Gebruik van (ict-)hulpmiddelen
 • Handreiking
 • ICT
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Toetsing
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Leermiddelen en ICT
Vakspecifiek thema
 • ERK

ICT4LT Module, Computer Aided Assessment (CAA) and language learning

18-2-2015
Atkinson, T., & Davies, G. (2007). ICT4LT Module, Computer Aided Assessment (CAA) and language learning. Geraadpleegd op 14 oktober 2012.
Deze module is bedoeld voor talendocenten en biedt handvatten voor het oefenen en testen van taalvaardigheid met gebruik van de computer. Bevat veel concrete voorbeelden van oefeningen en tests, met daarnaast informatie over onder andere het Europees Referentiekader (ERK), DIALANG (project diagnostische tests via internet), testen van taalaanleg (MLAT) en (adequaat reageren op) plagiaat.