​​​
Sector
 • Pabo
 • Po
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
 • Vvto
 • Vreemdetalendidactiek

Impact of early English language teaching on L1 and L2 development in children in Dutch schools

30-7-2018
Goorhuis-Brouwer, S., & Bot, K. de. (2010). Impact of early English language teaching on L1 and L2 development in children in Dutch schools. International Journal of Bilingualism, 14 (3), 289-302.

Dit artikel doet verslag van een project dat vroeg Engels leren – vanaf vierjarige leeftijd – evalueert. Tussen 2003 en 2008 zijn vier cohorten basisschoolleerlingen getest die één tot drie uur Engels per week kregen. Dit gebeurde aan de hand van gestandaardiseerde Nederlandse en Engelse versies van de Reynell-tests voor taalontwikkeling. Wat zou het effect van vroegtijdig Engels zijn op de Engelse taalvaardigheid van leerlingen en op hun eerste taal? De resultaten wijzen uit dat het vroeg onderwijs Engels noch voor autochtone noch voor niet-autochtone kinderen een negatieve invloed heeft op hun eerste taal en bevorderlijk is voor hun Engelse taalvaardigheid.