​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Hbo
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
 • Vvto
 • Vreemdetalendidactiek

Impact of early English language teaching on L1 and L2 development in children in Dutch schools

18-2-2015
Goorhuis-Brouwer, S., & Bot, K. de. (2010). Impact of early English language teaching on L1 and L2 development in children in Dutch schools. International Journal of Bilingualism, 14 (3), 289-302.
Dit artikel is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs, voor opleiders en onderzoekers op het gebied van Engels in het basisonderwijs. Het is een verslag van een onderzoek naar het effect van onderwijs Engels op Nederlandse basisscholen op de vaardigheden van de leerlingen in het Engels en in de eerste taal. De resultaten wijzen erop dat het vroege onderwijs Engels geen negatieve invloed heeft op de eerste taal. Daarnaast blijkt dat vroeg onderwijs Engels geen negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van het Nederlands bij kinderen met een niet-Nederlandstalige achtergrond. Verder is het bevorderlijk voor de Engelse taalvaardigheid.