​​​
Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Referentiekader
 • Vakdidactiek
 • Toetsing
 • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
 • ERK

Implementing CEFR in secondary education: impact on FL teachers' educational and assessment practice

31-7-2018
Moonen, M., Stoutjesdijk, E., Graaff, R. de, & Corda, A. (2013). Implementing CEFR in secondary education: impact on FL teachers' educational and assessment practice. Journal of Applied Linguistics, 23 (2), 226-246.
In dit onderzoek, dat is uitgevoerd in Nederland in 2009-2011, kunt u lezen wat de impact is van het Europees Referentiekader voor taalvaardigheid op de les- en toetspraktijk van mvt-docenten.
Percepties, behoeften, plannen en implementatiepraktijk zijn onderzocht via vragenlijsten, interviews en casusbeschrijvingen. De resultaten maken duidelijk dat op de meeste scholen ‘werken met het ERK’ vooral betekent dat ERK-gerelateerde leergangen gebruikt worden. De groep docenten die het ERK intensiever gebruikt, is relatief klein. Er zijn grote verschillen tussen scholen waar het gaat om de toepassing van het ERK bij curriculumontwikkeling, toetsing en professionalisering. Deze resultaten worden in verband gebracht met factoren die de implementatie van curriculumvernieuwing beïnvloeden, zoals de toepasbaarheid en aanpasbaarheid op school- en docentniveau.