​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Praktijkonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Wo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Hbo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Taalbeleid
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Schoolbeleid
 • Vakdidactiek
 • Toetsing
 • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
 • ERK

Implementing CEFR in secondary education: impact on FL teachers' educational and assessment practice

18-2-2015
Moonen, M., Stoutjesdijk, E., Graaff, R. de, & Corda, A. (2013). Implementing CEFR in secondary education: impact on FL teachers' educational and assessment practice. Journal of Applied Linguistics, 23 (2), 226-246.
Deze publicatie is bedoeld voor docenten moderne vreemde talen, onderzoekers en materiaalontwikkelaars. In het voortgezet onderwijs in Nederland is in 2009-2011 een onderzoek uitgevoerd naar de impact van het Europees Referentiekader voor taalvaardigheid (ERK) op de les- en toetspraktijk van mvt-docenten. Percepties, behoeften, plannen en implementatiepraktijk zijn onderzocht via vragenlijsten, interviews en casusbeschrijvingen. De resultaten maken duidelijk dat op de meeste scholen ‘werken met het ERK’ vooral betekent dat ERK-gerelateerde leergangen gebruikt worden. De groep docenten die het ERK intensiever gebruikt, is relatief klein. Er zijn grote verschillen tussen scholen waar het gaat om de toepassing van het ERK bij curriculumontwikkeling, toetsing en professionalisering. Deze resultaten worden in verband gebracht met factoren die de implementatie van curriculumvernieuwing beïnvloeden, zoals de toepasbaarheid en aanpasbaarheid op school- en docentniveau.