​​​
Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
  • Lezen
  • Literatuur
  • Kijken en luisteren
  • Schrijven
  • Spreken
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Trefwoorden
  • formatief evalueren

Inside the black box: raising standards through classroom assessment.

27-3-2018
Black, P., & Wiliam, D. (1998). Inside the black box: raising standards through classroom assessment. Phi Delta Kappan, 80.

Dit artikel focust op wat er gebeurt in de interactie tussen leraren en leerlingen. Het richt zich daarbij op één aspect van het onderwijs, namelijk formatieve assessment. De auteurs betogen dat standaarden alleen kunnen worden verhoogd en prestaties worden verbeterd als veranderingen door leerkrachten én leerlingen met betrekking tot deze vorm van assessment direct in de praktijk worden doorgevoerd. Zij laten zien hoe formatieve assessment kan worden ingezet en presenteren vier stappen om tot implementatie ervan te komen.