​​​
Sector
 • Vo
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Wo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Gymnasium
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Duits
 • Engels
 • Frans
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Gebruik van (ict-)hulpmiddelen
 • ICT
 • Leermiddelen en ICT
 • Curriculum
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Europees Taalportfolio
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

Intensief mvt-onderwijs op een nieuwe school: twee jaar basisvorming in twaalf weken!

18-2-2015
Mulder, H. (2003). Intensief mvt-onderwijs op een nieuwe school: twee jaar basisvorming in twaalf weken! Levende Talen Tijdschrift, 4 (4), 12-17.
Dit artikel is bedoeld voor docenten mvt in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In dit artikel wordt besproken hoe op Slash 21 (een school waar onderwijsvernieuwing centraal staat) vorm werd gegeven aan het mvt-onderwijs in de onderbouw. In het eerste jaar kregen de leerlingen per taal een intensief taaltrainingsblok van 12 weken. In het tweede en derde jaar werd de taalvaardigheid bijgehouden met een onderhoudsprogramma. Er werd onder andere gewerkt met boekvervangende webquests en taalportofolio's. Over het resultaat van de instroom in de bovenbouw konden op het moment van publicatie nog geen uitspraken worden gedaan, aangezien de eerste leerlingen in het tweede leerjaar zaten.