​​​
Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
  • Cultuur
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Interculturele competentie

Intercultural competence and its complementary role in language education

27-3-2018
Stadler, S. (2011). Intercultural competence and its complementary role in language education. In C. Pérez-Llantada & M. Watson (eds.), Specialized languages in the global village: A multi-perspective approach (pp. 261-286). Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing.

Stadler stelt dat interculturele competentie een noodzakelijke aanvulling is op taal leren. Initiatieven op dit gebied geven evenwel weinig inzicht in wat precies onder interculturele competentie verstaan wordt. Er zijn weinig concrete voorbeelden van wat een dergelijke competentie zou kunnen bevorderen en hoe curricula verrijkt kunnen worden door interculturele competentie in het taalonderwijs te integreren. Stadler gaat in:

  • op heersende opvattingen over interculturele competentie,
  • op wat er onder verstaan moet worden,
  • hoe het  taalvaardigheden kan aanvullen,
  • wat het belang ervan is voor succesvolle interculturele communicatie en
  • op welke gebieden interculturele competentie intercultureel succes kan bevorderen.