​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Interculturele competentie
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

Intercultural competence and its complementary role in language education

18-2-2015
Stadler, S. (2011). Intercultural competence and its complementary role in language education. In C. Pérez-Llantada & M. Watson (eds.), Specialized languages in the global village: A multi-perspective approach (pp. 261-286). Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing.
Stadler stelt dat succesvolle interculturele communicatie niet alleen steunt op taalvaardigheid. Initiatieven als het ERK of de huidige internationaliseringtrends in het hoger onderwijs wereldwijd, zijn begonnen interculturele competentie te omarmen als een noodzakelijke aanvulling op taal leren. Echter, een nadere beschouwing van die initiatieven geeft weinig inzicht in wat precies onder interculturele competentie verstaan wordt. Er zijn weinig concrete voorbeelden van wat een dergelijke competentie zou kunnen bevorderen en hoe curricula verrijkt kunnen worden door integratie van interculturele competentie in het taalonderwijs. Stadler gaat in op heersende opvattingen over interculturele competentie, op wat er onder verstaan moet worden, hoe het  taalvaardigheden kan aanvullen, wat het belang ervan is voor succesvolle interculturele communicatie en op welke gebieden interculturele competentie intercultureel succes kan bevorderen.