​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Wo
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Inhouden
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Toetsing
 • Referentiekader
Vakspecifiek thema
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

Internationaal Curriculum voor Chinees Taalonderwijs

18-2-2015
Xu, L. (2010). Internationaal Curriculum voor Chinees Taalonderwijs. Beijing: Hanban/Confucius Institute Headquarters.
ISBN

9787513501453

Deze publicatie dient voor Chinese taalonderwijsinstituten en docenten als referentiecurriculum bij het opzetten van hun leerplan, maar ook als kader bij het beoordelen van het taalniveau van studenten en als basis voor de ontwikkeling van Chinese taalmaterialen. Het Internationaal Curriculum voor Chinees Taalonderwijs is opgezet onder auspiciën van HanBan om tegemoet te komen aan de veelgestelde vraag om Chinees taalonderwijs te standaardiseren.