​​​
Sector
 • Vmbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • ICT
Vakspecifiek thema
 • TTO
 • Vreemdetalendidactiek
 • ERK

Internationaal samenwerken met eTwinning binnen het tweetalig vmbo. Een vruchtbare combinatie

31-7-2018
Nusink, F. (2011). Internationaal samenwerken met eTwinning binnen het tweetalig vmbo. Een vruchtbare combinatie. Levende Talen Magazine, 2011 (8), 24-27.
Dit artikel is bedoeld voor schoolleiders en mvt-docenten (met name Engels) in het vmbo. De Hubertus Vakschool in Amsterdam heeft een t-vmbo-afdeling (tweeweetalig vmbo). Docenten en leerlingen gebruiken op deze school eTwinning, een online community waar scholen uit meer dan dertig Europese landen bij zijn aangesloten. In deze community kunnen leerlingen uit verschillende landen samenwerken en zo hun taalvaardigheid Engels verbeteren. Op de Hubertus Vakschool zijn ze erg enthousiast over het gebruik van eTwinning, als middel om het t-vmbo gestalte te geven. Het gebruik van ict-middelen in de les sluit goed aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Ook docenten hebben baat bij eTwinning: hun ict-vaardigheden gaan er op vooruit.