​​​
Sector
  • Havo bovenbouw
  • Hbo
Vakgebied
  • Engels
Vakinhoud
  • Gesprekken voeren
  • Literatuur
  • Kijken en luisteren
  • Schrijven
  • Spreken
  • Lezen
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VO-HO

Is havo Engels goed genoeg voor het HBO?

11-4-2018
Beeker, A. (2012). Is havo Engels goed genoeg voor het HBO? Enschede: SLO.
​​Deze publicatie gaat over het vak Engels als schakel in de aansluitingsketen havo - hbo. Nagegaan is of er sprake is van aansluitingsproblematiek, en zo ja wat die behelst. Dit is gebeurd aan de hand van deskresearch, interviews met docenten en enquêtes onder leerlingen van zowel hbo-instellingen als toeleverende havo-scholen. Geconcludeerd wordt dat niet zozeer de beheersing van het Engels van de leerling een goede aansluiting in de weg staat is, maar veeleer de waarde die het voortgezet- en het vervolgonderwijs toekennen aan die beheersing.