​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Wo
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Referentiekader
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Schoolbeleid
 • Leermiddelen
Vakspecifiek thema
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

Issues in Chinese Language Education and Teacher Development

23-1-2015
Duff, P., & Lester, P. (2008). Issues in Chinese Language Education and Teacher Development. Vancouver: University of British Columbia.
Deze publicatie is van belang voor docenten Chinees, schoolleiders en lerarenopleiders. Aan de orde komen onder meer leesvaardigheid, referentiekaders voor beheersingniveaus, corpus linguistics, tweedetaalverwerving, leerplanontwikkeling en materiaalontwikkeling. De artikelen in deze bundel zijn gebaseerd op presentaties gehouden op 'The International research Symposium on Chinese Language Education and Teacher Development', georganiseerd door de East China Normal University, 2007.