​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Hbo
 • Pabo
 • Po
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Aansluiting PO-VO
 • Kennisbasis
 • Beleid
Vakspecifiek thema
 • Eibo
 • Vvto
 • TPO
 • CLIL

Kamerbrief met plan van aanpak Engels in het primair onderwijs

18-2-2015
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2013). Kamerbrief met plan van aanpak Engels in het primair onderwijs. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Deze brief van de staatssecretaris OCW is van belang voor schoolleiders en leerkrachten die Engels geven in het basisonderwijs. “Met het groeiende belang van Engels in onze samenleving in het achterhoofd biedt een steeds groter deel van de scholen in het primair onderwijs Engels op steeds jongere leeftijd aan. Het aanbieden van onderwijs in een vreemde taal maakt het onderwijs bovendien uitdagender en aansprekender, ook voor onze meest talentvolle leerlingen.” In dit plan van aanpak voor Engels in het basisonderwijs worden eerst de knelpunten beschreven en vervolgens de eerste stappen van de aanpak genoemd: het indienen van een wetswijziging om ruimte voor het onderwijs in het Engels te bieden, een pilot tweetalig primair onderwijs opstarten en investeren in nascholing en ondersteuning op het gebied van vroegvreemdetalenonderwijs. De pilot gaat in januari 2014 van start en zal worden begeleid door het Europees platform. Aan het eind van het jaar zal de staatssecretaris zijn bevindingen en conclusies naar aanleiding van de verkenning bekend maken.