​​​
Sector
  • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
  • Duits
Vakinhoud
  • Gesprekken voeren
  • Lezen
  • Kijken en luisteren
  • Schrijven
  • Spreken
  • Literatuur
Leerplankundig thema
  • Kennisbasis

Kennisbasis docent Duits master

31-7-2018
HBO-raad. (2011-2012). Kennisbasis docent Duits master. Den Haag: HBO-raad.

Dit document beschrijft de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden waarover studenten minimaal moeten beschikken aan het eind van hun hbo-masteropleiding tot bevoegd docent Duits in het voorbereidend hoger onderwijs (havo en vwo). Het belangrijkste doel van de kennisbasis is om de betrokkenen duidelijkheid te verschaffen over de ‘body of knowledge’. Het document is ook geschikt als referentiekader voor leerplanontwikkeling, als instrument voor kwaliteitszorg, en desgewenst als inhoudelijk raamwerk voor samenwerking tussen hbo-masteropleidingen.