​​​
Sector
  • Hbo
  • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
  • Engels
Vakinhoud
  • Gesprekken voeren
  • Lezen
  • Kijken en luisteren
  • Schrijven
  • Spreken
Leerplankundig thema
  • Leraren
  • Curriculum

Kennisbasis docent Engels master

27-3-2018
HBO-raad. (2010-2012). Kennisbasis docent Engels master. Den Haag: HBO-raad.

Dit document beschrijft systematisch de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden waarover studenten minimaal moeten beschikken aan het eind van hun hbo-masteropleiding tot bevoegd docent Engels in het voorbereidend hoger onderwijs (havo en vwo). Het belangrijkste doel van de kennisbasis is om de betrokkenen duidelijkheid te verschaffen over de ‘body of knowledge’. Het document is ook geschikt als referentiekader voor leerplanontwikkeling, als instrument voor kwaliteitszorg, en desgewenst als inhoudelijk raamwerk voor samenwerking tussen hbo-masteropleidingen.