​​​
Sector
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Frans
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Kennisbasis
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek

Kennisbasis docent Frans bachelor

30-7-2018
HBO-raad. (2011-2012). Kennisbasis docent Frans bachelor. Den Haag: HBO-raad.
Dit document beschrijft de kennis die de aanstaande leraar aan het einde van zijn opleiding minimaal moet hebben om professioneel bekwaam en zelfstandig aan het werk te kunnen in het onderwijs. De kennisbasis beschrijft die kennis rond drie domeinen: taalvaardigheden, taalkundige kennis en sociaal-culturele kennis. De afgestudeerde wordt geacht minimaal het niveau B2 in termen van het ERK te hebben bereikt.