​​​
Sector
 • Hbo
 • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Frans
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Kennisbasis
Vakspecifiek thema
 • ERK

Kennisbasis docent Frans master

31-7-2018
HBO-raad. (2011-2012). Kennisbasis docent Frans master. Den Haag: HBO-raad.

Dit document beschrijft systematisch de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden waarover studenten moeten beschikken aan het eind van hun hbo-masteropleiding tot bevoegd docent Frans in het voorbereidend hoger onderwijs (havo en vwo). Het belangrijkste doel is de betrokkenen duidelijkheid te verschaffen over de ‘body of knowledge’. De kennisbasis kan ook gebruikt worden als referentiekader voor leerplanontwikkeling, als instrument voor kwaliteitszorg, en desgewenst als inhoudelijk raamwerk voor samenwerking tussen hbo-masteropleidingen.