​​​
Sector
  • Hbo
  • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
  • Spaans
Vakinhoud
  • Gesprekken voeren
  • Lezen
  • Literatuur
  • Kijken en luisteren
  • Schrijven
  • Spreken
Leerplankundig thema
  • Kennisbasis

Kennisbasis docent Spaans master

30-7-2018
HBO-raad. (2011-2012). Kennisbasis docent Spaans master. Den Haag: HBO-raad.

Dit document beschrijft systematisch de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden waarover studenten moeten beschikken aan het eind van hun hbo-masteropleiding tot bevoegd docent Spaans in het voorbereidend hoger onderwijs (havo en vwo). Het belangrijkste doel is de betrokkenen duidelijkheid te verschaffen over de ‘body of knowledge’. De afgestudeerde wordt geacht niveau C1 in termen van het ERK te hebben bereikt. De kennisbasis kan ook worden gebruikt als referentiekader voor leerplanontwikkeling, als instrument voor kwaliteitszorg, en desgewenst als inhoudelijk raamwerk voor samenwerking tussen hbo-masteropleidingen.