​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
 • Vo
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Diagnostische tussentijdse toets
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Handreiking
 • Kerndoelen
 • Landelijk beleid
 • Referentiekader
 • Tussendoelen
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK

Kernvak Engels

18-2-2015
Mulder, J. (2013). Kernvak Engels.
Doel van deze site is om relevante informatie te geven over de nieuwe positie van Engels als kernvak in de onderbouw van vmbo, havo en vwo.  De website verwijst door naar algemene informatie over de kernvakken en wat de kernvakken zijn. De site gaat in het bijzonder in op wat dit voor Engels betekent en belicht in dit verband zaken als tussendoelen, toetsing en leerlingvolgsysteem.
Contactpersoon