​​​
Sector
 • Vmbo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Gymnasium onderbouw
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Professionalisering
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Trefwoorden
 • Kernvak

Kernvak Engels

31-7-2018
Mulder, J. (2013). Kernvak Engels.
Doel van deze site is om relevante informatie te geven over de nieuwe positie van Engels als kernvak in de onderbouw van vmbo, havo en vwo.  De website verwijst door naar algemene informatie over de kernvakken en wat de kernvakken zijn. De site gaat in het bijzonder in op wat dit voor Engels betekent en belicht in dit verband zaken als tussendoelen, toetsing en leerlingvolgsysteem.
Contactpersoon