​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Hbo
 • Pabo
 • Po
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Spreken
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Inhouden
 • Schoolbeleid
 • Taalbeleid
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
 • TTO
 • Versterkt taalonderwijs
 • Vreemdetalendidactiek
 • Eibo
 • Vvto
 • TPO
 • CLIL

L2 Teaching at a very young age: a study of Dutch schools

19-2-2015
Lobo, V. (2013). L2 Teaching at a very young age: a study of Dutch schools. Utrecht: LOT.
ISBN

978-94-6093-110-9

Dit proefschrift beschrijft de uitkomsten van een longitudinale klaslokaalstudie naar het effect van een Content and Language Integrated Learning (CLIL) aanpak op de taalontwikkeling van 178 hele jonge kinderen op 7 reguliere basisscholen in Nederland. In een poging om meer dan alleen de taalresultaten te analyseren, is er een uitgebreidere gegevensverzameling geweest. Dit houdt in dat er ook op klas- en schoolniveau gegevens verzameld zijn. De belangrijkste onderzoeksvragen waren: wanneer kinderen in groep 1 en groep 3 tien uur handvaardigheid of gymles in het Engels onderwezen krijgen,
1. is er een verbetering van L2 woordenschat?
2. is er een verbetering van L2 uitspraak?
3. hoe gedraagt het L1 kind zich tegenover, en communiceert het met de L2 docent en hoe veranderen deze communicatiepatronen na verloop van tijd?
4. wat vinden de kinderen, de docenten en de ouders van de leerervaring van de kinderen en het vroeg vreemde talenonderwijs?