​​​
Sector
 • Pabo
 • Po
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Spreken
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
 • CLIL

L2 Teaching at a very young age: a study of Dutch schools

30-7-2018
Lobo, V. (2013). L2 Teaching at a very young age: a study of Dutch schools. Utrecht: LOT.

Dit proefschrift betreft een longitudinale klaslokaalstudie naar het effect van een Content and Language Integrated Learning (CLIL) aanpak op de taalontwikkeling van 178 heel jonge kinderen op 7 reguliere basisscholen in Nederland. In een poging om meer dan alleen de taalresultaten te analyseren, zijn ook op klas- en schoolniveau gegevens verzameld. De kinderen kregen in groep 1 en groep 3 tien uur handvaardigheid of gymles in het Engels onderwezen. De belangrijkste onderzoeksvragen waren:

 • is er een verbetering van L2-woordenschat?
 • is er een verbetering van L2-uitspraak?
 • hoe gedraagt het L1-kind zich tegenover, en communiceert het met de L2-docent en hoe veranderen communicatiepatronen na verloop van tijd?
 • wat vinden de kinderen, de docenten en de ouders van de leerervaring van de kinderen en van het vroegvreemdetalenonderwijs?